• ul. Orzeszowska 21, 07-106 Miedzna
  • Pn - Pt: 7:00 - 16:00
  • +48 25 691 86 25
  • tekmar@tekmar.wegrow.pl

 

Wdrożenie automatyzacji procesu wycinania
opakowań tekturowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „Tekmar” Marek Boczkowski

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie: www.mazowia.eu